اطلاعات بیشتر

چرا آشتانگاوینیاسا یوگا؟

 
یوگا هنری در زندگی است، ابزاری برای حرکت، تنفس، تفکر، گسترش یافتن و منقبض گشتن، تکامل و تعادل درون پیچیده، چشم انداز همیشه درحال تغییر دنیای اطراف و درون ماست. مانند هنرهای دیگر، یوگا دانه ی رضایت مندیِ زیبایی را پرورش می دهد که موجب تحریک شدن فهم و شفقت می گردد. برای بسیاری از تمرین کنندگان، راستی و معنا زمانی با یکدیگر و به شکل بینش در کل ظاهر می گردد، که ارتباط درونی همه چیز را دریابند…

 

بیشتر بخوانید