favicon - صفحه اصلی

چرا باید یوگا انجام دهیم؟

 

یوگا در زندگی روزمره یک سیستم عملی است که شامل هشت سطح پیشرفت در زمینه های سلامت جسمی ، روحی ، اجتماعی و معنوی است. هنگامی که ما شروع به مطالعه یوگا می کنیم – چه از طریق آسانا ، پرانایاما ، مدیتیشن یا مطالعه یوگا سوترا – روشی که می آموزیم یکسان است. هرچه بیشتر پیشرفت کنیم ، بیشتر از ماهیت وجودی بودن خود آگاه می شویم ، و درک می کنیم که ما از بدن ، نفس ، ذهن و موارد دیگر ساخته شده ایم.!

مربیان ما

دکتر منجونات در 45 سال گذشته ، به عنوان مربی در بهداشت و علوم وابسته در بخش داوطلبانه ، در سطح ملی و بین المللی کار کرده است و 43 مقاله منتشر کرده و در مجامع مختلف ارائه شده است.

دکتر منجونات

بیشتر بخوانید

شیریناتا، با تجربه ای فرای ۳۰ سال در امر آموزش زیر نظر افرادی مانند شِری گُپالاجیار و بی کِی اِس آینگر بر این عقیده بوده که یوگا یک روش زندگی می باشد.

شیریناتا

بیشتر بخوانید

لو، یوگا را به صورت خصوصی و عمومی بیش از ۷ سال است که به زبان چینی و انگلیسی آموزش می دهد. با توجه به نوع آموزش تاثیر عمیقی را روی شاگردانش می گذارد.

لو

بیشتر بخوانید
مربیان مورد تایید ما