دوره ها - وب سایت شخصی مسعود محودی - یوگا

فشرده مربیان

yoga study 7 - فشرده مربیان

این دوره یک ماه به طول می انجامد و برای آن دسته از تمرین کنندگان متوسطه و پیشرفته بوده که قصد عمیق تر شدن در تمرین را داشته تا قادر به درک اصول درونی و حالت های آشتانگا وینیاسا و هاتایوگا در زمینه فلسفه، آناتومی، درمان ها، و مدیتیشن شوند. افراد برای این دوره باید […]

فشرده پیشرفته

yoga study8 - فشرده پیشرفته

این دوره فشرده پنج روزه، برای تمرین کنندگان متوسطه و پیشرفته می باشد. تمرین کنندگان برای شرکت در این دوره باید از قبل ثبت نام خود را انجام داده باشند. تمامی تمرین کنندگان باید سِری ۲ آشتانگا وینیاسا را به طور مداوم تمرین کرده و در هاتایوگا به درجه خوبی از تمرین رسیده باشند. ترجیح […]

ضروری

yoga study3 - ضروری

دوره های پنج روزه فشرده که برای افراد مبتدی به منظور آشنایی است، می باشد. تمرین کنندگان برای شرکت در این دوره باید از قبل ثبت نام خود را انجام داده باشند. برای افرادی بوده که به تازگی قصد شروع تمرین هاتایوگا و آشتانگا وینیاسا را دارند، این دوره بینشی به جنبه های ارتباط درونی […]

فشرده

study4 - فشرده

مسعود موحدی یوگا، هر ساله دوره های متفاوتی را به صورت ”فشرده” برگزار می کند. در این دوره ها تمرینات به صورت روزانه بوده و تجربه هایی از حالت های درونی و بیرونی وضعیت ها خواهد بود. همچنین در ارتباط با مراحل یوگا، که شامل پرانایاما، مدیتیشن، آناتومی و راه های درمانی است، بحث خواهد […]

دوره های ۲۰۰،۳۰۰،۵۰۰ ساعته

1597107865 - دوره های ۲۰۰،۳۰۰،۵۰۰ ساعته

۲۰۰ ساعته این دوره ها بر پایه تمرین سنتی هاتایوگا و آشتانگا وینیاسا بوده که تمامی جنبه های یوگا را از آرامش درونی تا کمال بیرونی را در بر می گیرد. برنامه به گونه ای طراحی گشته که تمرین کنندگان بعد از هر کلاس به تفکر وا داشته شده و زمان کافی به منظور انجام […]