ezgif.com webp to jpg16 - درباره

مسعود موحدی، مسیرش در یوگا را از دوران کودکی در یک خانواده یوگایی زیر نظر پدرش (عبدالحمید موحدی،  یوگا را در هندوستان و در دهه ۷۰ میلادی توسط سوآمی ویشنو دِواناندا ” شاگرد سوآمی شیواناندا ”، فرا گرفت و یکی از اولین افرادی که از آن زمان تا کنون یوگا را در ایران آموزش می دهد)، آغاز نمود!

مسعود، روش های متفاوتی را تمرین کرده و آموزش داده است. او، سیستم آشتانگا وینیاسا را زیر نظر ریچارد فیریمن، نویسنده کتب آینه یوگا و هنر وینیاسا، و از قدیمی ترین شاگردان شِری کِی پاتابی جویس، فرا گرفته است.همچنین با بی کِی اِس آینگر، شاراد رانگاسوآمی (جویس)، تی کِی وی دِسی کاچار، و جان اِسکات تمرین نموده است.

yoga study8 - درباره
7R8A6750 1024x683 - درباره
study6 - درباره
yoga2f - درباره

 

   “در سال ۲۰۱۵ میلادی، مجموعه را با نام دانش یوگا آشتانگا ویدیالایا تاسیس کردیم. در سال ۲۰۱۸ میلادی، با حفظ همان هدف، تصمیم به افزایش شعب خود در کشورهای مختلف با نام های مختلف گرفتیم که همان کیفیت دوره های گذشته را با همان مربیان داشته باشند. مجموعه، در میسور هندوستان، با نام یوگا با شریناتا، در پکن چین، با نام مسعود موحدی یوگا، و در تهران ایران، با نام دانش یوگا به کار خود ادامه می دهد.

   مربیان در تمام طول سال برای دوره های متفاوت و کارگاه ها به این سه شعبه سفر می کنند. در انتهای هر دوره مدرک یوگا الاینس برای هاتایوگا و آشتانگا وینیاسا یوگا ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ ساعته اهدا می گردد. اما، مهم تر از آن در انتهای هر دوره به شاگردانی که در طول دوره سطح بالایی از تمرین را ارائه کرده باشند مدرک مجموعه اهدا خواهد شد، که بعد از دوره ها آموزش ها ادامه یافته، که آرام آرام بخشی از گروه ما به عنوان مربیان مورد تایید گردند، این جریان شامل منعفت هایی به طور فردی و موقعیت کاری خواهد بود.”