این دوره به صورت پکیج آفلاین قابل استفاده هست . برای تمامی افراد مناسب میباشد. هدف این دوره توسعه آگاهی و رسیدن به آرامش درونی است....