بایگانی‌های مربیگری - وب سایت شخصی مسعود محودی - یوگا

آشتانگاوینیاسا 500 ساعته

در این دوره سری 1و2  (مقدماتی تا متوسطه) مورد بررسی قرار می‌گیرند....

نام مدرس: مسعود موحدی زمان آموزش: 500 ساعت مشاهده دوره

هاتایوگافلو 500 ساعته

هاتایوگافلو - آموزش تکنیک های مقدماتی تا پیشرفته به منظور تمرین کردن در کلیه سطوح و طریقه‌ی آموزش ...

نام مدرس: شیریناتا زمان آموزش: 500 ساعت مشاهده دوره

آشتانگاوینیاسا 300 ساعته

در این دوره سری 2 یا متوسطه مورد بررسی قرار می‌گیرد....

نام مدرس: مسعود موحدی زمان آموزش: 300 ساعت مشاهده دوره

هاتایوگافلو 300 ساعته

...

نام مدرس: شیریناتا زمان آموزش: 300 ساعت مشاهده دوره

ساعته آشتانگاوینیاسا 200 ساعته

آشتانگاوینیاسا بر مبنای استقامت و بدون وقفه تمرین کردن می‌باشد. شامل چهارسری از سیکل‌های مشخص بوده که در این دوره سری 1 یا مقدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرد....

نام مدرس: مسعود موحدی زمان آموزش: 200 ساعت مشاهده دوره

هاتایوگافلو 200 ساعته

هاتایوگافلو – برمبنای سبک یوگای آینگر بوده و تراز و تنوع وضعیت ها را در بر می‌گیرد....

نام مدرس: شیریناتا زمان آموزش: 200 ساعت مشاهده دوره