بایگانی‌های یوگا - وب سایت شخصی مسعود محودی - یوگا

کلاس خصوصی یوگا

کلاس های خصوصی با توجه به نیاز شما به صورت آنلاین برگزار میشود....

نام مدرس: نیلا ابوالحسنی زمان آموزش: ساعت مشاهده دوره

مقدمات آشتانگا وینیاسا ( گروهی )

این دوره شما را با سبک آشتانگا وینیاسا آشنا میکند و بعد از اتمام دوره شما برای انجام سری 1 آشتانگا وینیاسا آماده میشوید....

نام مدرس: نیلا ابوالحسنی زمان آموزش: ساعت مشاهده دوره

لد آشتانگا وینیاسا سری 1(گروهی)

این کلاس شامل افرادیست که با سیکل کامل آشتانگا آشنایی دارند....

نام مدرس: نیلا ابوالحسنی زمان آموزش: ساعت مشاهده دوره

کلاس یوگا متوسطه ( گروهی )

این دوره مناسب افرادیست که دوره مقدماتی یوگا را گذرانده باشند و به سطح مطلوبی از قدرت و انعطاف بدنی رسیده باشند....

نام مدرس: نیلا ابوالحسنی زمان آموزش: ساعت مشاهده دوره

یوگا مقدماتی (گروهی)

این دوره مناسب افرادیست که به تازگی با یوگا آشنا شده اند و تمایل به یادگیری اصولی آسانا ها دارند....

نام مدرس: نیلا ابوالحسنی زمان آموزش: 1 ساعت مشاهده دوره