افشاریان 1 - محسن افشاریان

محسن افشاریان

مربیان

محسن افشاریان مربی سطح 1 (سری مقدماتی) آشتانگا وینیاسا یوگا می باشد. او تمرینات خود را از ۶ سال گذشته آغاز و به مدت ۲ سال است که به طور مداوم آشتانگا وینیاسا و مدیتیشن را تمرین می کند. او دوره مربیگری را در دی ماه ۹۹ گذرانده و مربی کارآزموده در گروه مسعود موحدی یوگا می باشد.