رحیمی11 - Houri Rahimi

هوری رحیمی

مربیان

هوری رحیمی حدود چهار سال است که تمرین مستمر یوگا و مدیتیشن دارد و مربی سطح 1 (مقدماتی) هاتایوگا می باشد.بیش از ۱ سال است که در مورد مدیتیشن تحقیق به عمل آورده و تمرین می کند و همچنین مشغول به آموزش دادن می باشد. در آذر ماه ۹۹ دوره هاتایوگا را با موفقیت به پایان رسانده است و مربی کارآزموده در گروه مسعود موحدی یوگا می باشد.